Skellefteå Flygklubb
Foto: Ulf Gustafsson
Klubben håller sakta på att vakna upp från sin törnrose sömn. Ett av det sista flygplan klubben hade innan törnrosesömnen, var en Pa28 SE-EYZ åren 1970-1977. YZ råkade ut för ett totalhaveri.

I slutet av 70 talet bröt sig motorflygarna ut och 1980-01-01 bildade de Skellefteå Motorflygklubb. Skellefteå Flygklubb gick därefter in i sin törnrose sömn.

Skellefteå Flygklubb har sina rötter från 1930 talet. Det har alltid varit en klubb som härbärgat all flygverksamhet. Segelflyget var stort under en tid.

Återuppvaknadet har initierats av ett antal entusiaster som tycker flygning är roligt oavset typ av verksamhet. Det kan var modellflyg, segelflyg, skärmflyg, UL-flyg eller motorflyg.

Vill du stödja vår verksamheten sätt in ett bidrag ( 50:- eller mer) på Plusgiro 656520-4 (SB Finans) och ange SFK. Du räknas då som stödmedlem de närmaste 12 månaderna.

Tack på förhand.
Styrelsen

Skellefteå Flygklubb , Skellefteå Airclub.